کلیدواژه‌ها = عناصر روایی
تعداد مقالات: 2
1. نقش‌‌‌روایت بوف کور؛ عشق ناکام و گشودن ابهام ساختاری متن

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-120

مریم درپر