کلیدواژه‌ها = پراپ
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره براساس دیدگاه پراپ

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 183-202

اسحاق میربلوچزهی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ