کلیدواژه‌ها = سیمین بهبهانی
تعداد مقالات: 2
1. ریشه‌یابی بوطیقای نیمایوشیج در غزل‌های نو سیمین بهبهانی

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-96

مهدی رستمی؛ مریم شعبانزاده؛ محمود حسن‌آبادی


2. جلوه های رمانتیسم در شعر سیمین بهبهانی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-124