کلیدواژه‌ها = ملحمه الحرافیش
تعداد مقالات: 1
1. انعکاس غزل‌های حافظ در رمان «ملحمه الحرافیش» نجیب محفوظ

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1393، صفحه 263-282

فرامرز میرزایی؛ ابوالفضل رحمتی