کلیدواژه‌ها = یونگ
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل فرایند فردیت‌یابیِ نوروز در منظومه‌ی «گل و نوروز» بر اساس نظریه‌ی تفرّد یونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

مرتضی بالار؛ حمیدرضا فرضی؛ رستم امانی آستمال


2. آنیمای معشوق در غزل های عطار بر پایۀ نقد کهن الگویی یونگ

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-30

آزاده اقرانی ارگی؛ پرویندخت مشهور


3. کهن الگوی عشق در نما یشنا مه سلطان ما ر بهرام بیضا یی

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-126

حیدر علی شکاکی؛ محمدعلی محمودی؛ محمود حسن آبادی


4. تحلیل کهن‌الگویی داستان زال و رودابه

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-76

صادق جغتایی؛ محمد انصاری پویا