کارکرد نمادین اعداد و اشکال در ساختار خسرو و شیرین نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

کشف ساختار یک اثر، نقشی برجسته در دستیابی به مضمون و محتوا و لایه‏های پنهان معنایی آن دارد. بسیاری از اساطیر، افسانه‏ها، قصه‎های پریان و روایاتی با درونمایهی نمادین، دارای ساختارهایی نظام‎مند و نمادین هستند که اعدد و اشکال و نگاره‏ها کاربردی برجسته در آنها دارند. از جملهی این متون، منظومه خسرو و شیرین نظامی است. بنابر این رویکرد، این پژوهش با هدف پاسخ به این پرسش که مهمترین اشکال و اعداد نمادین به‎کار رفته در ساختار منظومه نظامی چیست و چه ارتباطی با معنا دارد، انجام شد. روش دستیابی به این هدف، خوانش خط سیر و نقشهی حرکت قهرمان قصه و ترسیم جغرافیای آن بود که در نتیجه دو نگارهی چهارگوشه در آغاز و پایان داستان به دست آمد. نگارهی اول در اثر نقض نهی قهرمان ویران می‏شود و هدف نهایی قصه نیز بازسازی این ویرانه در کامل‏ترین شکل ممکن است که از طریق چهار حرکت رفت و برگشتی توسط خسروپرویز به دست می‎آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The symbolic function of numbers and forms in the structure of Nizami Ganjavi’s Khosrow and Shirin

نویسندگان [English]

  • Samaneh Jafari 1
  • Mohammad Aalizadeh meresht 2
1 Farhangiyan university, Tehran, Iran
2 Mazandaran University
چکیده [English]

The discovery of the structure of an effect has a prominent role in the achievement of the content and its hidden meanings and layers. Many myths, fairy tales and symbolic narratives have a systematic and symbolic structure, with numbers and shapes and illustrations of outstanding function. One of these texts is Nizami’s Khosrow and Shirin. Based on this approach, this research aims to answer this question: what is the most important symbolic forms and numbers used in the structure of Nizami’s poem and how it is related to meaning. The method used was to read the trajectory and the path of the hero of the story and drawing its geography, which resulted in two quadrangles in the beginning and the end of the story. The first photograph will be destroyed by the hero's forbidden violation, and the ultimate goal of the story is to rebuild this ruin in the most complete way possible through four rounds of retreat by Khosro Porviz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nezami Ganjavi
  • Khosro and Shirin
  • Mandala
  • square
  • Numbers