تحلیل میراث متنی در شعر زنانه‌ی فارسی ( طاهره صفارزاده)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد کاشان

2 دانشگاه کاشان

3 دانشگاه آزاد کاشان

چکیده

شاعران معاصر به منظور ژرفا بخشیدن دیدگاه‌های شاعرانه خویش و تأثیر گذاشتن شعر بر مخاطب به‌ گونه‌های متفاوتی از متون سنتی بهره برده‌اند؛ متونی که به حوزه سنّت دینی، ادبی، اسطوره‌ای و فولکولوریک وابسته است و با کارکردی تأثیرگذار، میراث گذشتگان را با ساختی تازه در اختیار امروزیان قرار می‌دهد. این منابع و خاستگاه‌ها که «میراث متنی» نامیده شده‌اند؛ پشتوانه فرهنگی یک شاعر و بستر مناسبی برای باروری سروده‌های او می‌باشند. بهره‌گیری از این متون در بلاغت سنتی با نام‌های مختلفی مثل: «تضمین»، «ﺗﻠﻤﯿﺢ»، «اقتباس» مورد بحث قرار گرفته و امروزه با نام «بینامتنیت» یکی از مباحث مهم نقد ادبی است.
صفارزاده از شاعران معاصر است که از ادبیات کهن و کلاسیک فارسی بهره‌های فراوانی برده است و علاوه بر شاعری، مترجم قرآن‌کریم و نهج‌البلاغه است و همین تأثیرپذیری وی از متون دینی به ‌ویژه قرآن را بیشتر نشان می‌دهد.
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال اصلی پاسخ داده است که میزان بهره‌گیری صفارزاده از میراث متنی به چه اندازه و چگونه است؟
یافته‌ها نشان می‌دهد که وی با توجه به آشنایی با متون دینی و ادبی، سروده‌های خویش را عمق و غنا بخشیده و بر همین پایه شعر او سرشار از متون دینی و اسطوره‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Textual Legacy in Persian Feminine Poetry (Tahereh Safarzadeh)

نویسندگان [English]

  • zinab khorramabadi arani 1
  • mohmmad rastgo 2
  • saed kherkhah 3
1 University Azad of kashan
2 universiti kashan
3 azad kashan
چکیده [English]

Contemporary poets have used different types of traditional texts to deepen their poetic views and influence the poetry on the audience; The texts that relate to the religious, literary, mythical, and folkloric tradition, and with an influential function, put the legacy of the past on a modern design. These sources and origins, called "textual heritage", are the cultural backbone of a poet and a suitable platform for the reproduction of his poems. The use of these texts in traditional rhetoric with various names such as" Guarantee", " Allusion"Adaptation" are discussed and nowadays "Intertextuality" is one of the important issues of literary criticism.
Safarzadeh is a contemporary poet who has benefited from Persian literature and literature, and in addition to the poet, translator of the Holy Quran and Nahj al-Balaghah, his influence on religious texts, especially the Quran, is further illustrated.
The present research has responded to this main question by descriptive-analytic method. How much and how much is the use of Safarzadeh from textural heritage?
The findings show that, considering the familiarity with religious and literary texts, he has deepened and enriched his poems, and on this basis his poetry is full of religious and mythological texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Intertextuality
  • Contemporary Literature
  • Tahereh Safarzadeh
  • Textural Heritage