تحلیل زبان زنانه در شعر سعیده بنت‌خاطر الفارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه گروه زبان و ادبیات عرب

3 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

4 هیئت علمی

چکیده

زبان همواره محملی برای ظهور باورهای ذهنی، تفکرات و احساسات درونی شاعران بوده است. در این‌میان زنان شاعر با احساسات، عواطف و زبان زنانه موفق به خلق ادبیات زنانه شده‌اند.
«سعیده بنت‌خاطر» شاعره برجسته عُمانی است که توانسته با کاربرد زبان، جهانی زنانه را در شعر خویش خلق کند و به تحولات عمیقی در حوزه زبان شعری زنانه دست یابد.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی یکی از پیشگامان شعر زنانه‌ عُمان، با تحلیل سیر تحولی ادبیات‌ زنانه در شعر عربی؛ زبان زنانه‌ی این شاعر را در دو سطح واژگانی و نحوی، با روش توصیفی- تحلیلی بررسی می‌کند و به این سوال اصلی پاسخ داده است که بنت‌خاطر برای القای چه مفاهیمی از زبان زنانه استفاده کرده ‌است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که وی از واژگان زنانه برای بیان مقاصد مختلفی مانند: مخالفت با اندیشه‌ی مردسالار، بیان مفاهیم دینی و بیان احساسات بهره گرفته است؛ دلی مالامال از تبعیض و نابرابری حقوق زنان در جامعه عربی دارد و اثرات این تفکر فمنیستی در جای جای اشعارش به چشم می‌خورد. همچنین شاعر از ساختار نحوی زبان زنانه با گفتاری قاطع برای بیان مقاصد سیاسی، اجتماعی خویش بهره می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the language of women in the poems of " Saida Bente khater Alfarsi

نویسندگان [English]

  • abouzar ghasemi arani 1
  • yahya marof 2
  • ali salimi 3
  • sdaryar hemati 4
1 university of razi
2 razi
3 razi
4 razi
چکیده [English]

Language has always been a place for the emergence of subjective beliefs, thoughts and inner feelings of poets. Meanwhile, women's poets have succeeded in creating female literatures with emotions, emotions and feminine language.
" Bente khater" is a prominent Omani poet who has been able to create a global female language in her poetry with the use of language and to achieve profound developments in the field of feminine poetry.
The purpose of this study was to identify one of the pioneers of the female poetry of Oman by analyzing the evolution of female literatures in Arabic poetry; it examines the female language of the poet in two levels of lexical and syntactic levels through a descriptive-analytical method and answers the main question. What ideas do you use for feminine language to induce?
The findings show that he used feminine vocabularies to express various purposes, such as: opposition to patriarchal thoughts, the expression of religious concepts and the expression of emotion; a clear cause of the discrimination and inequality of women's rights in Arab society, and the effects of this feminist thinking in place of his poems To be seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminine Language
  • Contemporary Poetry
  • Oman
  • Saida Bente khater Alfarsi