موضوع و مضمون در غزل رهی معیّری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2011.989

چکیده

«رهی معیّری»، یکی از بهترین شاعران معاصر است که غزلیات فاخرش، هم از لحاظ مضمون و هم از لحاظ قالب، شورانگیز و قابل تحسین می­باشند. آشناییوالفتاوباموسیقی و موسیقی دانان، دمخوری و دوستی با هنرمندان و بیش از هر چیز وجود سراسر شور و شوقش، رنگ و بویی خاص به سروده­هایش داده است.
اگرچه «عشق» در غزل «رهی» بیش از هر موضوعی مورد توجه قرار گرفته است، اما او به مضامین دیگری چون: بی­نیازی و وارستگی، گله از روزگار، وطن پرستی، توصیف زیبایی­ها و نکوداشت هنرمندان و دانشمندان نیز توجّه کرده است. قابلیت های شگفت انگیز ذاتی و اکتسابی رهی، او را در پرداختن به هر یک ازاین موضوعات، بسیار توانمند و موفق نموده است.
در این مقاله، - نگارنده- با گواه گرفتن سروده های شاعر- هر یک از این موارد را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subject and theme in Rahi-e Moayyery’s sonnets

چکیده [English]

    "Rahi-e Moayyery," is one of the best Persian contemporary Poet whose outstanding Ghazals, are admirable both in form and content. His friendship with musicians and music and with artists gave his poems a special taste.
    Although, '' Love '', is the most favorite issue in Rahi's Ghazals, he has considered other subjects such as: magnanimity and liberation, patriotism, lament of the fortune, description of beauties and glorification of great scholars and artists. His extraordinary natural and acquired qualities and qualifications empowered him in this matter.
This study has tried to review the above- mentioned issues in Rahi's Ghazals by presenting evidence from his works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rahi-e Moayyeri
  • poetry
  • Ghazal
  • Subject
 

1- حاکمی، اسماعیل (1377) ادبیات معاصر ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات اساطیر.

2-                  (1386) ادبیات غنایی و انواع شعر غنایی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

3- راستگو، سید محمد (1383) عرفان در غزل فارسی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

4- زرین کوب، عبدالحسین (1367) سیری در شعر فارسی. چاپ دوم. تهران: انتشارات نوین.

5- روزبه، محمدرضا (1379) ادبیات معاصر ایران (شعر). تهران: انتشارات روزگار.

6-                  (1373) سیر تحول غزل فارسی از مشروطیت تا انقلاب. تهران: انتشارات روزبه.

7- صبور، داریوش (1355) آفاق غزل فارسی. تهران: پدیده.

8-                    (1378) بر کران بی کران. تهران: سخن.

9- معیری، رهی (1351) سایه­ی عمر. چاپ چهارم. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.

10-                (1354) آزاده. چاپ دوم. تهران: انتشارات زوّار.

11- نجف زاده ی بارفروش، محمد باقر (1376) زندگی و طنز رهی معیر.، تهران: انتشارات

سوره.