نویسنده = فریده داودی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. هویت زن در غزل مدرن و پست مدرن

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-78

فریده داودی مقدم؛ ابوالفضل ذوالفقاری


2. ملاصدرا، فیلسوف ساقی نامه سرا

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-110

فریده داودی مقدم؛ فرهاد درودگریان