نویسنده = محمد جاوید صباغیان
تعداد مقالات: 1
1. سایه‌روشنِ موقعیت زن در جواهرالأسمار و طوطی‌نامه

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-30

زهرا اختیاری؛ مریم فدایی باجگیران؛ محمد جاوید صباغیان