کلیدواژه‌ها = نشانه‌شناسی
تحلیل نشانه‌شناسی قصیدۀ «المتنبّیِ» جواد الحطّاب با تکیه بر نظریۀ نشانه‌شناسیِ شعرِ مایکل ریفاتر

دوره 21، شماره 40، خرداد 1402، صفحه 5-22

فاطمه تنها؛ مهین حاجی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ عبدالاحد غیبی


تحلیل نشانه‌های بلاغی در عاشقانه‌های شمس لنگرودی

دوره 16، شماره 31، بهمن 1397، صفحه 171-194

پرند فیاض منش؛ علی صفایی؛ رضا چراغی