کلیدواژه‌ها = حافظ
تعداد مقالات: 9
1. بررسی و مقایسه ساختاری دو غزل از حافظ و نشاط اصفهانی

دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-170

اعظم فروغی پویا؛ عباس نیکبخت؛ محمد امیر مشهدی


2. بررسی انگیزه‌های نقد خویشتن در دیوان حافظ

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1396، صفحه 231-250

مهرداد نصرتی؛ یدالله جلالی پندری


3. سیر استکمالی مصرع‌های تکراری حافظ

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-58

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ قاسم صحرایی؛ بهنوش رحیمی هریسنی


6. حافظ و سید سراج الدین سگزی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1390، صفحه 197-217


7. هم نهادی در اشعار حافظ و امینسکو

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1389، صفحه 145-170


8. تأثیر پذیری زیب النساء (مخفی) از حافظ

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1386، صفحه 123-152