کلیدواژه‌ها = شعر معاصر فارسی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارکرد نمادهای دینی و عناصر قدسی در شعر جبران‌‌خلیل‌‌جبران و سهراب سپهری

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-70

شهریار باقرآبادی؛ یحیی معروف


2. تحلیل نشانه‌های بلاغی در عاشقانه‌های شمس لنگرودی

دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-194

پرند فیاض منش؛ علی صفایی؛ رضا چراغی


3. بررسی زمینه های نوستالژی در سروده های نازک الملائکه و فروغ فرخزاد

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1393، صفحه 209-226

روح الله صیادی نژاد؛ حسین قربانی آرانی؛ مهوش حسن پور