کلیدواژه‌ها = نظامی گنجوی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی کارکرد نمادین اعداد و اشکال در ساختار خسرو و شیرین نظامی

دوره 18، شماره 34، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-66

سمانه جعفری؛ محمد عالی زاده مرشت


2. مؤلفه‌های رهبری تحوّل‌آفرین در آموزه‌های نظامی گنجوی

دوره 17، شماره 33، پاییز و زمستان 1398، صفحه 41-64

یحیی حسینائی؛ بهمن نزهت


3. بررسی نمایشنامۀ لیلی ومجنون اثر پری صابری

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-40

زهرا استادزاده


5. مقایسه‌ی خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو هاتفی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-88

سمیرا بامشکی؛ فاطمه رضوی


6. عنصر کشمکش در منظومه ی خسرو و شیرین نظامی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-180