کلیدواژه‌ها = عاطفه
بررسی کارکرد عواطف فراشخصی در غزل حسین منزوی

دوره 20، شماره 39، مهر 1401، صفحه 117-134

شیوا حیدری؛ غلامرضا سالمیان؛ فاطمه کلاهچیان


اصالت احساس در دیوان پژمان بختیاری

دوره 13، شماره 24، خرداد 1394، صفحه 25-36

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی