کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تطبیقی حبسیات ملک‌الشعرای بهار و احمد صافی نجفی

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-158

رمضان رضائی


2. بررسی تطبیقی مراثی نزار قبانی و احمد شاملو

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-96

جواد غلامعلی زاده؛ ابراهیم میر