کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل میراث متنی در شعر طاهره صفارزاده

دوره 18، شماره 34، بهار و تابستان 1399، صفحه 67-86

زینب خرم آبادی آرانی؛ سید محمد راستگو؛ سعید خیرخواه برزکی


2. بررسی روابط بینامتنی قرآن در شعر فدوی طوقان

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-182

عزت ملاابراهیمی؛ محمد سالمی