دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقد نشانه- معناشناختی مثنوی خموش خاتون (با تأکید بر نظام‌های گفتمانی گرمس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

شیرزاد طایفی


2. نمادها و نمودهای کهن الگوی آنیما و آنیموس در منظومة کوراوغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

عاتکه رسمی


3. ترفند‌های طنز سیاه در «بدوی سرخ پوست» از محمد ماغوط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

فاطمه گوشه نشین


4. طنز نظامی گنجه‌ای، مرغِ تلخ‌آواز (نگاهی به گفتمان طنزآمیز و انتقادی نظامی گنجه‌ای بر اساس خمسۀ او)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

نفیسه رئیسی مبارکه


5. تحلیل داستان رعنا و زیبا از دیدگاه ولادیمیر پراپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

زهره طهرانی پور؛ رضا اشرف زاده؛ حسن بساک


6. از گنجه تا دهلی (رد پای نظامی گنجوی در شعر بیدل دهلوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

عبداله ولی پور؛ رقیه همتی


7. بررسی نشانه شناسی تقابل عشق و قدرت در خسرو و شیرین نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

محمدرضا نجاریان؛ فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمد خدادادی


8. عشق در بهشت گمشدۀ جان میلتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

فتانه قملاقی؛ لطیفه سلامت باویل


9. فنا و مراتب سه گانه آن از دیدگاه ابن فارض و حضرت امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

علی صیادانی؛ نوروز پیغامی


10. تحلیل قصه اعرابی و سبوی آب بر اساس نظریه مازلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

طیبه خبیری


11. بررسی مقایسه ای تاثیر گفت‌وگو بر کنش داستانی «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنونِ» نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

مرضیه اسماعیل زاده مبارکه؛ محسن محمدی فشارکی


12. ذهنیّت غنایی در شعر نوجوان ( با خوانش و تحلیل چند شعر از بیوک ملکی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

سیده طیبه مدنی ایوری؛ محمد حسینائی


13. بررسی و مقایسه همروالی در غزلهای عاشقانة حافظ با سعدی ، خواجو ، سلمان ، کمال و سیف فرغانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

حوریه کیخافرزانه؛ احمد‌ رضا کیخا فرزانه؛ مصطفی سالاری


14. «تحلیل تطبیقی منطق‌الطیر عطار و بهشت گمشدۀ میلتون»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

بهجت السادات حجازی؛ نسرین فلّاح؛ امیر شریفی


15. سیمای «الله» در معارف بهاءولد در پرتو دیالکتیک عشق و بندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

سمیه اسدی؛ ناصر علیزاده خیاط


16. بررسی و تحلیل هرمنوتیکی اشعار حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

صالح کاکویی؛ حسام ضیایی؛ مهرعلی یزدانپناه


17. شرح عشق و محبت از منظر امام محمد غزالی واحمد غزالی (با تکیه براحیاءعلوم الدین وسوانح العشاق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

ازیتا راهنورد کهنه شهری؛ عزیز حجاجی کهجوق؛ آرش مشفقی


18. تحلیل کارکرد روایی وصف در منظومه‌ی لیلی و مجنون جامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

هاجر فتحی نجف آبادی؛ اسحاق طغیانی؛ زهره نجفی


19. بررسی شخصیت های منظومه ی شیرین و فرهاد وحشی بافقی بر اساس نظریه ی آلفرد آدلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

پروانه سیدی؛ زهره نجفی


20. بررسی روابط بینامتنی در «مجنون لیلی» احمد شوقی و «لیلی و مجنون» ابوالفرج اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

هدایت الله تقی زاده


21. بررسی و تحلیل فرآیندهای اندیشگانی در داستان «پادشاه و کنیزک» سروده مولوی بر مبنای دستور نقش‌گرای هالیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

پروین گلی زاده؛ فاطمه حیات داودی


22. ردپای مضامین قلندرانه در غزلهای انوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

وحید علی بیگی سرهالی؛ فاطمه مدرسی


23. طبقه بندی و تحلیل بن‌مایه "آغاز عشق" در منظومه‌های عاشقانۀ فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

اعظم حسینی؛ حسن ذوالفقاری؛ غلامحسین غلامحسین‌زاده؛ نجمه دری


24. بررسی کارکرد عواطف فراشخصی در غزل حسین منزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

شیوا حیدری؛ غلامرضا سالمیان؛ فاطمه کلاهچیان


25. فروغ و سیمین اراده معطوف به سنت‌شکنی ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

حجت اله امیدعلی