دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل ساختار و کارکردهای کلان‌روایت‌ها در قصاید مدحی( مطالعه موردی قصاید فرخی سیستانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

محسن اکبری زاده


غیاب امر بدنی در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

پیمان کریمی کاکاوند؛ علی حیدری؛ قاسم صحرائی


وضعیت فضای حضور در برساخت هنری مؤلف-راوی غزلیات شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

فراست پیروزی نژاد؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ تیمور مالمیر


جستاری کمّی و کیفی در مقالات روانشناسی شعر نظامی(1394-1300ش.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

سیدعلی رضوانی؛ سید جواد مرتضایی؛ مریم صاحی نیا


بررسی بینامتنیت منظومۀ ویس و رامین و داستان سمک عیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

ناصر نیکوبخت؛ زهرا خاکباز


تحلیل مقایسه‌ای زبان جنسیت در شهرآشوب‌های مهستی گنجوی و امیرخسرو دهلوی بر اساس نظریۀ موریس گرامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

زهرا اسمعیل‌یان آذری؛ نرگس اسکویی؛ حسین داداشی


سخنوری معشوق در غزل‌های پیروان موفق سه‌گانه سعدی، همام تبریزی، عماد فقیه کرمانی و ناصر بخارایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

محبوبه اسکندری؛ یدالله جلالی پندری؛ مهدی ملک ثابت


از هوم تا باده، مضمون‌های مشترک در توصیف هوم زرتشتی و شراب در اشعار غنایی سبک خراسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

زهرا انصاری؛ حسین میرزا نیک نام


هویت زنانۀ دیگری‌ در رمان "رقص در آینۀ شکسته" از مهری یلفانی با تکیه بر نظریۀ پسااستعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

محمود شاهرودی؛ مریم خلیلی جهان تیغ؛ محمّد بارانی؛ احمد شیرخانی


تبیین جلوه های ادبیات غنایی در قصه های هزارویک شب براساس مبانی مکتب مینی مالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

فرشته ناصری


تحلیل کاربرد حسن تعبیر در خسرو و شیرین نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

علی صباغی؛ طاهره میرهاشمی


تحلیل آمیختگی‌های مفهومی در مجموعه شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردِ» فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

سارا حسینی؛ عباسعلی آهنگر


نگارش خودکار، جلوه ای از سوررئالیسم در آثار منظوم عرفانی (مورد مطالعه: سیر العباد الی المعاد ، منطق‌الطّیر و دفتر سوّم مثنوی معنوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

مهدی اویسی کهخا؛ کیمیا تاج‌نیا؛ اسماعیل اسلامی


تحلیل غنایی رمان «شب‌های تهران» بر اساس نظریة جاناتان کالر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

مینا کشاورز رضوان؛ ابراهیم رنجبر؛ سکینه رسمی


بررسی منشأ زائوم‌ها در غزلیات شمس با تکیه بر آرای کارل گوستاو یونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

علی صادقی منش؛ حسن دلبری


تحلیل شعر کیفر احمد شاملو بر اساس نظریه مربع ایدئولوژیک ون دایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

فاطمه مدرسی؛ هادی طیطه


علل درج بن‌مایه رزم در منظومه‌های غنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

حشمت الله آذرمکان؛ اسدالله نوروزی؛ مهدی دهرامی


تحلیل دیالکتیک «خدایگان و بنده» میان «معشوق و عاشق» در غزلیات سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

علی دلیر دیسفانی؛ علیرضا شعبانلو؛ سهیلا موسوی سیرجانی


تحلیل گفتمان‌ وطن در شعر علی محمود طه و عارف قزوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

عباس گنجعلی؛ علی خوش گفتار


کاربست نشانگان جنسیتی زبان در شعر طاهره صفارزاده و فدوی طوقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

عزت ملاابراهیمی؛ زهره نورائی نیا


بررسی شیوة اعمال قدرتِ مبهم و استعاری در نمایشنامۀ قوی ‌تراثرآگوست استریندبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

علی جمالی


بررسی تقابل های دوگانه مکان وکارکردهای معنایی آن در شعر ناجی علّوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

اشرف پرنوش؛ علی پیرانی شال؛ حسین ابویسانی


استعاره مفهومی عشق در غزلیات خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

سونیا نوروزی جعفرلو؛ محمد حسین نیکدار اصل


تحلیل عواطف در داستان‌های محمود دولت آبادی (رمان جای‌خالی سلوچ و داستان‌های کوتاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

پروین مزیدی؛ عالیه یوسف فام؛ علی حسینائی


بدر شاکر السیاب و گذار از شعر رمانتیک به شعر مدرنیستی تاماس استرن الیوت بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402

روح الله نعمت اللهی


کارکرد جمله های استفهامی در شعر فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402

بهناز محمد رحیمی فرد؛ فاطمه شیخلوند؛ محمد فرهمند


مؤلفه‌های ادب غنایی در داراب نامه (فیروزشاه‌نامۀ) بیغمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

امید ذاکری کیش


بازتاب عشق قلندرانۀ شطاریه در دیوان عاقل‌خان رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

کلثوم اسفندیاری مهنی؛ مریم خلیلی جهان تیغ؛ محمّد بارانی


رندی و قلندری در اشعار عبدالباقی مجددی(باقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

شهرزاد کیانی؛ محمدامیر مشهدی؛ محمدعلی محمودی