ا

 • احمدیان، حمید تبیین دیدگاه‌های سه‌گانۀ «عبدالوهاب البیاتی» پیرامون مرگ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 67-88]

 • اختیاری، زهرا سایه‌روشنِ موقعیت زن در جواهرالأسمار و طوطی‌نامه [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 9-30]

 • ارمغان، علی بررسی برخی از ویژگی‌های رمانتیسم در شعر کودک و نوجوان جعفر ابراهیمی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 31-48]

 • اصغری بایقوت، یوسف تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 49-76]

 • امیدعلی، حجت اله تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 49-76]

ب

پ

 • پیروز، غلامرضا جلوه هایی از عشق مدرن در شعر رمانتیک معاصر [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 117-140]

 • پیری، موسی بررسی انجام در داستان های خسرو و شیرین ، گل و نوروز و جمشید و خورشید [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 9-30]

ت

 • ترابی مقدم، مجید محدودیت‌های شناختی موجود در آرایهء استعاره [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 31-48]

 • توسلی، سینا بررسی ویژگی‌های نئوکلاسیک و رومانتیک در اشعار توماس گِرِی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 49-66]

ج

 • جاوید صباغیان، محمد سایه‌روشنِ موقعیت زن در جواهرالأسمار و طوطی‌نامه [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 9-30]

 • جلالی پندری، یدالله بررسی انگیزه‌های نقد خویشتن در دیوان حافظ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 231-250]

 • جمشیدی، راضیه بازتاب کهن‌الگوی مادر در شعر فروغ فرخزاد [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 153-168]

 • جمشیدی، فاطمه تبیین دیدگاه‌های سه‌گانۀ «عبدالوهاب البیاتی» پیرامون مرگ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 67-88]

ح

خ

 • خلیفه لو، سید فرید محدودیت‌های شناختی موجود در آرایهء استعاره [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 31-48]

ر

 • روزبه، روح الله بررسی تطبیقی لیلی و مجنون نظامی با ترویلس و کرسیده چاسر [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 97-116]

ز

س

 • ستاری، رضا بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 77-96]

 • سنچولی، احمد سعدی، شب و بی‌خوابی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 107-128]

ش

 • شجری، رضا بررسی برخی از ویژگی‌های رمانتیسم در شعر کودک و نوجوان جعفر ابراهیمی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 31-48]

 • شیخ حسینی، زینب مفاهیم غنایی در رمان نوجوان [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 129-148]

ض

ع

غ

 • غلامعلی زاده، جواد بررسی تطبیقی استعارة مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 193-210]

ف

 • فدایی باجگیران، مریم سایه‌روشنِ موقعیت زن در جواهرالأسمار و طوطی‌نامه [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 9-30]

 • فرجی فر، شیما بررسی دو مفهوم آزادی و قانون [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]

 • فولادی، علیرضا بررسی برخی از ویژگی‌های رمانتیسم در شعر کودک و نوجوان جعفر ابراهیمی [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 31-48]

ک

 • کریمی، عباس نادانی، مقوله‌ای بدون تاریخ ( واکاوی شعر «هُبل» سرودۀ سیّد قطب بر اساس نشانه‌شناسی) [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 141-152]

 • کزازی، میرجلال الدین بررسی دو مفهوم آزادی و قانون [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]

گ

م

 • ماندعلی، آرزو بررسی تطبیقی استعارة مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 193-210]

 • محسنی، علی اکبر نادانی، مقوله‌ای بدون تاریخ ( واکاوی شعر «هُبل» سرودۀ سیّد قطب بر اساس نشانه‌شناسی) [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 141-152]

 • محمودی، مریم بازتاب کهن‌الگوی مادر در شعر فروغ فرخزاد [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 153-168]

 • مشهدی، محمدامیر صهبای جَور [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 211-230]

 • مشهدی، محمد رضا صهبای جَور [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 211-230]

 • منتشلو، معصومه جریان زمان و انسجام برآمده از آن در روایت شیخ صنعان عطار [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 169-186]

ن

 • نصرتی، مهرداد بررسی انگیزه‌های نقد خویشتن در دیوان حافظ [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 231-250]

 • نوروزی، زینب بررسی اشتراکات فکری و زبانی غزلیات نظامی و مولوی [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 251-267]

 • نیک منش، مهدی مؤلفه‌های روایت در سه شعر بلند «اخوان ثالث»با تأکید بر دیدگاه «ژرار ژنت» [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 187-207]

و

ی

 • یاری، علی پژوهشی در اخوانیه‌های معاصر [دوره 15، شماره 29، 1396، صفحه 169-192]

 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا جریان زمان و انسجام برآمده از آن در روایت شیخ صنعان عطار [دوره 15، شماره 28، 1396، صفحه 169-186]