دوره و شماره: دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1396 
2. سایه‌روشنِ موقعیت زن در جواهرالأسمار و طوطی‌نامه

صفحه 9-30

زهرا اختیاری؛ مریم فدایی باجگیران؛ محمد جاوید صباغیان


4. تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی

صفحه 49-76

حجت اله امیدعلی؛ یوسف اصغری بایقوت


5. بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی

صفحه 77-96

امیرحسین بهمنی؛ حسین حسن‌پورآلاشتی؛ رضا ستاری؛ سیاوش حق جو


7. جلوه هایی از عشق مدرن در شعر رمانتیک معاصر

صفحه 117-140

سارا زارع جیرهنده؛ غلامرضا پیروز