دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1396 
8. بررسی دو مفهوم آزادی و قانون

صفحه 149-168

شیما فرجی فر؛ میرجلال الدین کزازی


9. پژوهشی در اخوانیه‌های معاصر

صفحه 169-192

پروین گلی زاده؛ قدرت اله ضرونی؛ علی یاری


10. بررسی تطبیقی استعارة مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد

صفحه 193-210

آرزو ماندعلی؛ جواد غلامعلی زاده؛ فائزه عرب یوسف آبادی


11. صهبای جَور

صفحه 211-230

محمد رضا مشهدی؛ محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی


12. بررسی انگیزه‌های نقد خویشتن در دیوان حافظ

صفحه 231-250

مهرداد نصرتی؛ یدالله جلالی پندری