دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، آذر 1396 
بررسی دو مفهوم آزادی و قانون

صفحه 149-168

شیما فرجی فر؛ میرجلال الدین کزازی


پژوهشی در اخوانیه‌های معاصر

صفحه 169-192

پروین گلی زاده؛ قدرت اله ضرونی؛ علی یاری


بررسی تطبیقی استعارة مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد

صفحه 193-210

آرزو ماندعلی؛ جواد غلامعلی زاده؛ فائزه عرب یوسف آبادی


صهبای جَور

صفحه 211-230

محمد رضا مشهدی؛ محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی