بررسی انجام در داستان های خسرو و شیرین ، گل و نوروز و جمشید و خورشید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

یکی از مباحث مهم در ساختار داستان ها موضوع آغاز، تنه و انجام است. نویسندگان در این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به مطابقت انجام در خسرو و شیرین نظامی، گل و نوروز خواجوی کرمانی و جمشید و خورشید سلمان ساوجی، پرداخته اند. این بررسی نشان می دهد که ساختار انجام در داستان ها تقریباً یکسان است و شاعران پس از ایجاد «بحران» و «اوج» با افزودن موخره­ای، نکاتِ مبهمِ داستان را روشن می کنند و با گره گشایی تلاش می کنند تا خواننده را همراه با اوجِ داستان به آرامی به فرود و پایان داستان - البته به شکلی قانونمند- هدایت کنند و داستان را به پایان برسانند اما انجام داستان ها  از لحاظ محتوا با هم تفاوت دارد، چنان که می توان گفت: درپایان داستانِ خسرو و شیرین، موضوعات تاریخی مطرح می شود و شکل غم نامه دارد، حال آن که انجام دردو داستان دیگر به صورت «شادی نامه است و فاقد مسائل تاریخی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • moosa piri 1
  • t v 2
1 hyateelmi
2 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a