پژوهشنامۀ ادبِ غناییِ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، با هدف گسترش دامنۀ تحقیق و پژوهش و آشنایی علاقه مندان با مسایل حوزۀ ادب غنایی منتشر میشود. بنابراین مقالاتی را مورد بررسی قرار می دهد که در ارتباط با منظومه های غنایی، مراثی، فراق نامه ها، سرودهای دینی، اشعار عاشقانه، فلسفی، عرفانی، هجو، مدح، حبسیه، مفاخره، ساقی نامه، مناجات نامه، مغنی نامه، تغزل و... باشد. از دیگر اهداف این نشریه"بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری ادبیات غنایی"،"شناسایی و معرفی آثار برجسته شعر و نثر ادب غنایی" ، "بررسی و تبیین مبانی علمی ادبیات غنایی" و "سبک شناسی و نقد آثار این حوزه" است

******************************************************************

بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه سیستان و بلوچستان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب همتا یاب و سمیم نور بررسی خواهند شد.

 

duplichecker      همیاب               

 ************************************************************************************************************************

 عنوان نشریه: پژوهشنامۀ ادبِ غناییِ

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

عنوان قبلی نشریه: مجله زبان و ادبیات فارسی

 عنوان انگلیسی نشریه: Journal of Lyrical Literature Researches

دسته بندی موضوعی: ادبیات غنایی

درجه علمی: علمی-پژوهشی

تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ اسفند۱۳۸7

ضریب تاثیر در پایگاه جهان اسلام:  0.192  

 نوع داوری: دو سو ناشناس

میانگین زمان داوری: 6 ماه

درصد پذیرش : 35 درصد                  

دوره انتشار: دو فصلنامه

زبان نشریه:  فارسی (چکیده: انگلیسی)                    

نوع انتشار : چاپی و الکترونیکی                  

 نوع دسترسی : رایگان (تمام متن)

شاپا چاپی: 2008-5737

شاپا الکترونیکی: 2538-5011

تلفن: 05431136527

دورنگار: 25432445989

آدرس اینترنتی: http://jllr.usb.ac.ir

هزینه بررسی و انتشار: دارد

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1400، صفحه 9-278 

2. عوامل خلق شعردر نظریه ادبی نظامی گنجوی

صفحه 29-54

مهدی اخروی؛ مرادعلی واعظی؛ سیدمهدی رحیمی


3. مقایسة ساختاری عاشقانه‌های زرین‌قبانامه و شاهنامه

صفحه 55-76

علی رضا باقری؛ محمود حسن آبادی؛ محمد علی محمودی


8. بررسی انسجامِ آواییِ «الفراق» سروده متنبی

صفحه 157-176

روح الله صیادی نژاد؛ زهرا وکیلی؛ نسرین جعفری؛ محمد حسین فاضلی


9. کارکرد نمادین اسطوره در شعر یوسف الخال

صفحه 177-192

منصوره عسکر پور؛ سیده اکرم رخشنده نیا؛ هادی شعبانی چافجیری


10. روایت پنهان در شعر امین‌پور

صفحه 193-214

لیلا گلوی؛ مهرداد نصرتی


13. بررسی سلوک عرفانی در مثنوی مولوی و مثنوی های سلطان‌ولد

صفحه 257-278

داود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثابت؛ محمدکاظم کهدویی