پژوهشنامۀ ادبِ غناییِ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، با هدف گسترش دامنۀ تحقیق و پژوهش و آشنایی علاقه مندان با مسایل حوزۀ ادب غنایی منتشر میشود. بنابراین مقالاتی را مورد بررسی قرار می دهد که در ارتباط با منظومه های غنایی، مراثی، فراق نامه ها، سرودهای دینی، اشعار عاشقانه، فلسفی، عرفانی، هجو، مدح، حبسیه، مفاخره، ساقی نامه، مناجات نامه، مغنی نامه، تغزل و... باشد. از دیگر اهداف این نشریه"بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری ادبیات غنایی"،"شناسایی و معرفی آثار برجسته شعر و نثر ادب غنایی" ، "بررسی و تبیین مبانی علمی ادبیات غنایی" و "سبک شناسی و نقد آثار این حوزه" است

******************************************************************

بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه سیستان و بلوچستان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب همتا یاب و سمیم نور بررسی خواهند شد.

 

duplichecker      همیاب               

 ************************************************************************************************************************

 عنوان نشریه: پژوهشنامۀ ادبِ غناییِ

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

عنوان قبلی نشریه: مجله زبان و ادبیات فارسی

 عنوان انگلیسی نشریه: Journal of Lyrical Literature Researches

دسته بندی موضوعی: ادبیات غنایی

درجه علمی: علمی-پژوهشی

تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ اسفند۱۳۸7

ضریب تاثیر در پایگاه جهان اسلام:  0.192  

 نوع داوری: دو سو ناشناس

میانگین زمان داوری: 6 ماه

درصد پذیرش : 35 درصد                  

دوره انتشار: دو فصلنامه

زبان نشریه:  فارسی (چکیده: انگلیسی)                    

نوع انتشار : چاپی و الکترونیکی                  

 نوع دسترسی : رایگان (تمام متن)

شاپا چاپی: 2008-5737

شاپا الکترونیکی: 2538-5011

تلفن: 05431136527

دورنگار: 25432445989

آدرس اینترنتی: http://jllr.usb.ac.ir

هزینه بررسی و انتشار: دارد

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-265 

2. بررسی کارکردهای ابیات در اسرارالتوحید

صفحه 27-46

زهره انصاری مقدم؛ رضا اشرف زاده؛ سید مجید تقوی بهبهانی


5. بررسی اندیشه‌های اگزیستانسیالیستی در شعر معاصر

صفحه 85-104

احمد رحیم خانلی؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ محمود عباسی


6. عدالت و هیبت ممدوح در ذهنیت فرخی، عنصری و منوچهری

صفحه 105-122

مرتضی عباسپور؛ داریوش کاظمی؛ مریم شایگان


7. شخصیّت ویس با نگاه به نظریۀ عقدۀ حقارت آلفرد آدلر

صفحه 123-140

طیبه عبداله زاده؛ وجیهه ترکمانی باراندوزی؛ انسیه صادقی


8. عشق هدایتگر و ماورایی در رمان «عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی»

صفحه 141-164

طیبه فرهادی؛ مریم خلیلی جهان تیغ؛ محمّد بارانی


12. مقایسه نظریه آیندۀ متعالی با مرگ‌اندیشی خیام

صفحه 227-244

زهره ملاکی؛ سید علی افشین؛ فریده سادات حسینی


13. کارکردهای شعری و عاطفی در زبان غنایی عبهرالعاشقین

صفحه 245-265

مریم میرزایی مقدم؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری