محدودیت‌های شناختی موجود در آرایهء استعاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

     استعارهء مفهومی در زبان­شناسی شناختی _که در آن زبان هم محصول و هم وسیله تفکر است_ به درک یک حوزهء مفهومی بر پایهء حوزهء مفهومی دیگر می­پردازد. کاربرد این آرایه در زبان روزمره و همچنین اشعار غنایی­سرایان مشرق و مغرب­زمین به حدی است که دیگر آرایه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. بعد از انتشار نظریهء مفهومی استعاره (The conceptual theory of metaphor) توسط لیکاف و جانسون (Lakoff & Jhonson)، کتابها و مقالات بی­شماری تألیف گردیده که در بسیاری از آنها تمرکز اصلی نویسندگان بر حوزه‌های مبداء مرتبط با یک یا چند حوزهء مقصد خاص می‌باشد. پژوهش حاضر با در پیش گرفتن رویه­ای متفاوت می­کوشد تا بر اساس دیدگاه کوچش(Kovecses) محدودیت­های شناختی اِعمال شونده بر سه آرایهء استعاری استخدام (zeugma)، حس‌آمیزی(synaesthesia) و پادآمیزه (oxymoron) را تبیین نماید. مشاهده می‌گردد که هریک از سه آرایهء نامبرده تحت سیطرهء  نوعی خاص از محدودیت‌های شناختی قرار دارد. این پژوهش مبتنی بر روش تحلیلی آماری تصادفی و توصیف زبان­شناختی می‌باشد که در آن داده­ها برگرفته از منابع مختلف کتابخانه­ای می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • m t 1
  • seyed farid khalifehloo 2
1 a
2 public relation assistant of S & B university
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a