فقیر دهلوی، شخصّیت برجسته ی علوم بلاغی فارسی در هند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2007.893

چکیده

بدیهی است که فرهنگ و زبان و ادبیات دو قوم ایرانی و هندی چنان با هم درآمیخته که گویی پیکره ی فرهنگی یگانه‌ای را تشکیل داده اند. وجود شخصیّت‌های برجسته ی فارسی زبان و آثار فراوان فارسی که در شبه قاره ی هند پدید آمده و بدون آنها تاریخ ادب فارسی کامل نمی‌شود؛ حکایت از همبستگی دیرینه ی فرهنگی ایران و هند دارد. یکی از این شخصّیت‌های برجسته امّا گمنام سرزمین هند که با تألیف یا تصنیف آثار مختلف ادبی - بلاغی نقش چشمگیری در توسعه و آموزش زبان و ادب فارسی در هند داشته، شمس الدّین فقیر دهلوی است. در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن بررسی مختصر اوضاع و احوال سیاسی- اجتماعی و ادبی عصر فقیر دهلوی، به احوال و افکار و بررسی و تحلیل آثار بلاغی او بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fagheer Dehlavi: A celebrated Personality of Farsi Eloquence Sciences in India

چکیده [English]

    The culture, language, and literature of the two nations that is the Iranian and the Indian are so vehemently blended that they seem to be a unitary entity. The existence of renowned towering figures in Farsi language and their magnum opus, without which the Farsi literary history remains incomplete, found in the Indian sub-continent manifest the century-old deep-rooted cultural solidarity of Iran and India. One such eminent though anonymous literary figure in the Indian sub-continent, who had the authorship or had composed various literary and eloquence works, playing a crucial role in disseminating and educating Farsi language and literature in India, was Shams-uddin Fagheer Dehlavi. Keeping the aforementioned facts in view, attempts, apart from briefly reviewing the socio-political and literary period of Fagheer Dehlavi, have been made in this article to introduce, analyse, and discuss the general state of affairs as well the thoughts and opinions of the said period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fagheer Dehlavi
  • Farsi Language in the Indian Sub-continent
  • Farsi Eloquence
  • Garden of Eloquence