بررسی فرایند نوستالژی دراشعار سهراب سپهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2007.894

چکیده

این مقاله پژوهشی است درباره ی «نوستالژی (غم غربت) در شعر معاصر فارسی». این موضوع به عنوان یکی از رفتارهای ناخودآگاه فرد، در شعر «سهراب سپهری» بررسی شده است. پس از ریشه‌شناسی و تعریف این اصطلاح با توجّه به فرهنگ‌ها و بهره‌گیری از نظرات روان شناسان، به عوامل ایجاد غم غربت اشاره و در ادامه به ارتباط نوستالژی و خاطره پرداخته شده است. در بخش خاطره ی فردی به نوستالژی دوری از وطن به عنوان غم غربت و در بخش نوستالژی اجتماعی تحت عنوان شاعران و خاطره­ی جمعی به دلتنگی شاعران برای اسطوره های ایران، با ذکر شواهد شعری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining The Procedure of Nostalgia In The Poems of Sohrab Sepehri

چکیده [English]

This article is a research into the nostalgia (homesickness) found in the contemporary Persian poetry. This issue has been reviewed in the poetry of Sohrab Sephri as unselfconscious behaviours of individuals. After finding out the etymology and the definition of this terminology, the factors causing nostalgia were referred to and the relationship between nostalgia and memory in pursuance of cultures were taken into account after making use of the opinions and ideas of psychologists. In the part of individual recollection regarding nostalgia as homesickness, and in the part of social nostalgia as poets, and recollections of certain depressed poets for the legends of Iran supported by poetical evidences have been discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nostalgia
  • homesickness
  • Contemporary Persian Poetry
  • Sohrab Sepehri