دیوان در شاهنامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2007.899

چکیده

در حماسه های کهن و باورهای عامه ی مردم ایران زمین در اغلب موارد از دیوان به عنوان موجوداتی غول آسا، ترسناک و زیانکاری که یار و یاور اهریمن بوده و همواره درصدد آسیب رسانیدن و ایجاد فساد و تباهی در جهان اهورایی اند یاد شده است.در حماسه فردوسی کارهای متفاوت و گوناگونی به آنها نسبت داده شده که برای اذهان بشر امروزی محیرالعقول و شگفت‌انگیز است. بخش نخست این مقاله در بیان ماموریت و مسؤولیت هایی است که این آفریده های اهریمنی در شاهنامه برعهده دارند و بخش دوم معرفی دیوانی است که اسامی آنها در نامه ی باستان ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fiends In The Shahnama

چکیده [English]

In the ancient epics and according to the old convictions of the general masses of the Iranian heartland, the fiends have, in most cases, been described as gigantic, horrible, and destructive-beings who are the friends and supporters of Ahriman, and are perpetually bent on damaging and creating corruption and destruction for the world of Ahurais. Disparate and multifarious activities are attributed to fiends in the epic of Ferdousi. These activities are quite mind–boggling and truly astounding for the discernment of the man of today. The first part of the article in hand narrates those assignments and responsibilities as are taken on by these Ahrimanian creatures in the Shahnama, while the second part contains an introduction to the fiends whose names are described in the primitive letter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiends
  • myths
  • epic
  • Shahnama
  • Ahura
  • and Ahriman