ریخت‏شناسی داستان عاشقانه‏ی شهسوار پلنگینه‏پوش شوتا روستاولی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2011.987

چکیده

داستان عاشقانه‏ی «شهسوار پلنگینه‏پوش» سروده­ی شوتا روستاولی، بازتاب فرهنگی– ادبی عصر شکوفایی جامعه‏ی گرجی و اوج قدرت شهبانو «تامار» در سده‏ی دوازدهم میلادی است. روستاولی در دیباچه‏ی چکامه‏ی خویش اذعان داشته که منظومه‏ی او به تقلید از یک داستان ایرانی نگاشته‏ شده است. باتوجهبهاین­کهبرخینقادانوشعر‏شناسانگرجیاعلامداشته‏اندکهدرهیچ‏کدامازنوشته‏هایا داستان‏های روائی ایران، مضمونی از آنچه روستاولی از آن به عنوان دست‏مایه‏ی کار خویش بهره گرفته است، وجود ندارد، هدف اصلی ما در این نوشته معرفی این داستان به فارسی‏زبانان از طریق بازکاوی ریخت‏شناسی آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphology of the romantic story of ‘ Shahsavar-e- Palangineh Poosh’ by Shouta Roustaveli

چکیده [English]

    The romantic story of ‘ Shahsavar-e- Palngineh Poosh’ by Shouta Roustaveli is a cultural-literary reflection of the flourishing era of Georgian community and the high power of the ‘Queen Tamaar’ in the twelfth century A.D. Roustaveli, in the introduction of this ode, confesses that he has imitated an Iranian story in writing this work. Since some Georgian critics have claimed that the concepts that Roustaveli has used as the theme in his poem are found in none of Iranian narratives, this study mainly aimed at introducing this narrative to Persian speakers applying a morphological research approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahsavar-e- Palngineh Poosh- Shouta Roustaveli- morphology
1-  اخوت، احمد (1371) دستور زبان داستان. اصفهان: انتشارات فردا.

2-  بامشکی، سمیرا (1388) پایان­نامه‏ی تحلیل روایت شناسانه‏ی داستان‏های مثنوی و عوامل مربوط به آن. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

3-  پراپ،ولادیمیر(1368)ریخت‏شناسی قصه‏های پریان. چاپ اول. تهران: انتشارات توس.

4-  روستاولی، شوتا (1377) پلنگینه‏پوش. مترجم فرشید دلشاد. تهران: انتشارات انجمن روابط علمی و فرهنگی و همکاری گرجستان و ایران.

5-  مارتین، والاس (1386) نظریه‏های روایت. ترجمه‏ی محمد شهبا. چاپ دوم. تهران:  انتشارات هرمس.

 

6-Apo,Satu(1995)The Narrative World of Finnish Fairy Tales. Helsinki :Academia Scientiarum Fennica.

7-Asher,R,E. (1994) The Encyclopedia of Language and Linguistics,London:Pregmon Press.

8-Olrilk, Axel.(1992) Epic Laws of Folk Narrative. International Folkloristics,ed.Alan Dundes:Rowman & Littlefield Publishers.

9-Propp, V. (1968) The Morphology of Folktale. Austin : University of Texas Press.

10-Rimmon – Kenan , Shlomith.(1983) Narrative Fiction:Contemporaay Poetics,London and New York:Routledge.

11-Toolan, Michael , J , .(2001) Narrative a critical linguistic introduction. London:Routledge.

 

 

 

 

1-  اخوت، احمد (1371) دستور زبان داستان. اصفهان: انتشارات فردا.

2-  بامشکی، سمیرا (1388) پایان­نامه‏ی تحلیل روایت شناسانه‏ی داستان‏های مثنوی و عوامل مربوط به آن. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

3-  پراپ،ولادیمیر(1368)ریخت‏شناسی قصه‏های پریان. چاپ اول. تهران: انتشارات توس.

4-  روستاولی، شوتا (1377) پلنگینه‏پوش. مترجم فرشید دلشاد. تهران: انتشارات انجمن روابط علمی و فرهنگی و همکاری گرجستان و ایران.

5-  مارتین، والاس (1386) نظریه‏های روایت. ترجمه‏ی محمد شهبا. چاپ دوم. تهران:  انتشارات هرمس.

 

6-Apo,Satu(1995)The Narrative World of Finnish Fairy Tales. Helsinki :Academia Scientiarum Fennica.

7-Asher,R,E. (1994) The Encyclopedia of Language and Linguistics,London:Pregmon Press.

8-Olrilk, Axel.(1992) Epic Laws of Folk Narrative. International Folkloristics,ed.Alan Dundes:Rowman & Littlefield Publishers.

9-Propp, V. (1968) The Morphology of Folktale. Austin : University of Texas Press.

10-Rimmon – Kenan , Shlomith.(1983) Narrative Fiction:Contemporaay Poetics,London and New York:Routledge.

11-Toolan, Michael , J , .(2001) Narrative a critical linguistic introduction. London:Routledge.