آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2051
تعداد پذیرش 221
تعداد عدم پذیرش 1238

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 366
تعداد مشاهده مقاله 729253
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 271831
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 137 روز
درصد پذیرش 11 %