دوره و شماره: دوره 22، شماره 42، اردیبهشت 1403، صفحه 5-254 (بهار و تابستان 1403) 
علل درج بن‌مایه رزم در منظومه‌های غنایی

صفحه 5-24

حشمت الله آذرمکان؛ اسدالله نوروزی؛ مهدی دهرامی


تحلیل دیالکتیک «خدایگان و بنده» میان «معشوق و عاشق» در غزلیات سعدی

صفحه 129-146

علی دلیر دیسفانی؛ علیرضا شعبانلو؛ سهیلا موسوی سیرجانی


رندی و قلندری در اشعار عبدالباقی مجددی(باقی)

صفحه 161-178

شهرزاد کیانی؛ محمدامیر مشهدی؛ محمدعلی محمودی


استعاره مفهومی عشق در غزلیات خاقانی

صفحه 235-254

سونیا نوروزی جعفرلو؛ محمد حسین نیکدار اصل