دوره و شماره: دوره 20، شماره 39، مهر 1401، صفحه 5-242 (پاییز و زمستان 1401) 
مثبت‌گرایی و شادمانی از دیدگاه مولوی و سلیگمن

صفحه 23-44

فاطمه اصغری مهر؛ امیراسماعیل آذر؛ ساره زیرک


صفای عشق (بررسی مؤلفه‌های مکتب وقوع در شعر فروغ فرخزاد)

صفحه 65-82

سوسن بوستانی نژاد؛ محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی


سیمای حلاج و بایزید در آینه مقالات شمس تبریزی

صفحه 83-98

محمد بهنام فر؛ سیده فرخنده ناصری؛ سیدمهدی رحیمی


طبقه‌بندی و تحلیل بن‌مایۀ "آغاز عشق" در منظومه‌های عاشقانۀ فارسی

صفحه 99-116

اعظم حسینی؛ حسن ذوالفقاری؛ غلامحسین غلامحسین‌زاده؛ نجمه دری


بررسی کارکرد عواطف فراشخصی در غزل حسین منزوی

صفحه 117-134

شیوا حیدری؛ غلامرضا سالمیان؛ فاطمه کلاهچیان


معنادرمانی در غزلیّات نادم قیصاری بر اساس نظریة ویکتور فرانکل

صفحه 193-210

علی عابد کهخا ژاله؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


مراتب خداشناسی در مثنوی مولوی

صفحه 227-242

ابراهیم نوری؛ محمود مهرآوران