دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-280 
1. سازه های هنری عاشق و معشوق در دو اثر نظامی

صفحه 9-30

مریم ایرانمنش؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی


5. ملاصدرا، فیلسوف ساقی نامه سرا

صفحه 93-110

فریده داودی مقدم؛ فرهاد درودگریان


9. عشق به همسر در شعر معاصر ایران

صفحه 165-188

محمد رضا روزبه؛ قدرت الله ضرورتی


10. بررسی نوستالژی آرمان شهر در اشعار شاعران معاصر

صفحه 189-208

اسماعیل صادقی؛ سیدکاظم موسوی؛ محمود آقاخانی بیژنی


11. بررسی زمینه های نوستالژی در سروده های نازک الملائکه و فروغ فرخزاد

صفحه 209-226

روح الله صیادی نژاد؛ حسین قربانی آرانی؛ مهوش حسن پور