دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، آذر 1393، صفحه 9-304 
اسطوره در شعر شعراى تموزى معاصر عرب

صفحه 27-46

مسعود اکبری زاده؛ هدایت الله تقی زاده


جادوی رنگ در حله سیستان

صفحه 89-110

کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده؛ فتانه سمسارخیابانیان


موسیقی شعر در دو سوگ سروده ی سعدی

صفحه 151-168

محمد تقی زندوکیلی؛ داود زرین پور