دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-304 
2. اسطوره در شعر شعراى تموزى معاصر عرب

صفحه 27-46

مسعود اکبری زاده؛ هدایت الله تقی زاده


5. جادوی رنگ در حله سیستان

صفحه 89-110

کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده؛ فتانه سمسارخیابانیان


8. موسیقی شعر در دو سوگ سروده ی سعدی

صفحه 151-168

محمد تقی زندوکیلی؛ داود زرین پور