دوره و شماره: دوره 19، شماره 37، مهر 1400 
تحلیل داستان رعنا و زیبا از دیدگاه ولادیمیر پراپ

صفحه 211-238

زهره طهرانی پور؛ رضا اشرف زاده؛ حسن بساک


گفتمان‌کاوی سطوح شعر محمد زهری بر اساس الگوی تئون ون دایک

صفحه 239-264

عبدالله عرب یوسف آبادی؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ عباس نیکبخت